Accesare de către companiile rezidente ale Republicii Moldova se efectuează exclusiv prin Serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului - și nu necesită înregistrare. Totodată, companiile nerezidente vor avea obligația de a se înregistra în sistem, utilizând o adresă electronică veridică și validă.